Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

Director:

Prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

 

Scientists:

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

MSc. Michal Bittšanský, PhD.

Ing. Peter Bystrický, PhD.

RNDr. Barbora Czippelová, PhD.

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Ing. Zuzana Hatoková, PhD.

M.D. Michal Hennel, PhD.

Ing. Petra Hnilicová, PhD.

MSc. Roman Holič, PhD.

Prof. Michal Javorka, M.D., PhD.

M.D. Ľudovít Jureček, PhD.

Prof. RNDr. Peter Kaplán, PhD.

Ing. Katarína Klačanová, PhD.

Assoc. Prof. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Prof. RNDr. Ján Lehotský, D.Sc.

RNDr. Lucia Lichardusová, PhD.

M.D. Michal Mešťaník, PhD.

MSc. Ivana Pilchová, PhD.

MSc. Michal Pokusa, PhD.

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

MSc. Alžbeta Trančíková, PhD.

Ing. Zuzana Turianiková, PhD.

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Ing. Jana Krohová, PhD.

Mgr. Anna Tomašcová, PhD.


Mgr. Alžbeta Kráľová Trančíková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Odd. neurovied v patologickej fyziológii
Publications

Ing. Eva Baranovičová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publications

Mgr. Michal Bittšanský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
VoIP
41448
Publications

Ing. Peter Bystrický, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Telephone
043/2633 495
VoIP
41495
Room
Kompetenčné centrum č.d. 3.19
Publications

Ing. Barbora Czippelová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Odd. neurovied v patologickej fyziológii
Publications

RNDr. Andrea Evinová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Telephone
043/2633 660
VoIP
41660
Room
3.63
Publications

Ing. Zuzana Hatoková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Telephone
043/2633 469
VoIP
41660
Room
3.96
Publications

MUDr. Michal Hennel, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Telephone
043/2633 818
VoIP
41818
Room
41686
Publications

Ing. Petra Hnilicová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publications

MUDr. Ľudovít Jureček, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Telephone
043/2633 664
VoIP
41664
Publications

Ing. Katarína Klačanová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
VoIP
41672
Publications

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publications

Ing. Jana Krohová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publications

MUDr. Michal Mešťaník, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publications

Mgr. Ivana Pilchová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
VoIP
41665
Publications

Mgr. Michal Pokusa, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
VoIP
41683
Room
Ústav Patologickej Fyziológie č.d. 37
Publications

RNDr. Oliver Štrbák, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publications

Mgr. Anna Tomašcová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publications

Ing. Soňa Uramová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publications

Ing. Zuzana Višňovcová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Divízia Neurovedy
Publications