Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
Profesor vysokoškolský
043/2633 421

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 429

Mgr. Anita Hlušeková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
sekretárka, sekretár
043/2633 409

doc. PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 428

Mgr. Erika Maskálová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 430

Mgr. Lucia Mazúchová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 430

Jana Sumková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
pomocník a upratovač v kancelárii

Mgr. Zuzana Škodová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 467

Ing. Ingrid Škorňová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
docent
043/2633 416
[1]