Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

doc. Mgr. Martina Bašková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
Profesor vysokoškolský
043/2633 421

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 429

Mgr. Anita Hlušeková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
sekretárka, sekretár
043/2633 409

doc. PhDr. Simona Kelčíková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 428

Mgr. Erika Maskálová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 430

Mgr. Lucia Mazúchová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 430

Mgr. Zuzana Škodová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 467

doc. Mgr. Bc. Eva Urbanová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
docent
043/2633 416

Jana Záborská

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
pomocník a upratovač v kancelárii
[1]