Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

PhDr. Jana Nemcová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 436

Mgr. Anna Ovšonková, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 456

Oľga Šimeková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
pomocník a upratovač v kancelárii
043/2633 418

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 433

Mgr. Silvia Tomášová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
vedecký a výskumný zamestnanec

Mgr. Ľubomíra Uherová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
vedecký a výskumný zamestnanec

Mgr. Mária Zanovitová, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 435
1 [2]