Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

 1. AAA Riziko pádu v ošetřovatelské praxi u hospitalizovaných pacientů s neurologickým onemocněním / Michaela Miertová
  Praha : Grada Publishing, 2019
 2. AAA Management chronických rán / Edita Hlinková ... [et al.]
  Praha : Grada Publishing, 2019
 3. AAB Pády a ich prevencia u hospitalizovaných pacientov / Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Michaela Miertová
  Martin : Vydavateľstvo Osveta, 2018
 4. AAB Vybrané ošetrovateľské diagnózy v klinickej praxi / E. Gurková ... [et al.]
  Martin : Osveta, 2009
 5. ACB Basics of nursing : textbook for medical and nursing students. / M. Dingová... [et al.]
  Martin : Comenius University in Bratislava Jessenius Faculty of Medicine, 2011
 6. ACB Potreby v ošetrovateľstve / M. Tomagová, I. Bóriková a kolektív
  Martin : Osveta, 2008
 7. ACD Úloha sestry pri vyšetreniach v neurológii / M. Miertová
  In: Ošetrovateľstvo v neurológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-71-4. - Martin : Portal MEFANET JLF UK, 2014. - Nestr. [18 s.] [online] [1AH]
 8. ACD Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s roztrúsenou sklérozou mozgovo-miechovou / M. Miertová
  In: Ošetrovateľstvo v neurológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-71-4. - Martin : Portal MEFANET JLF UK, 2014. - Nestr. [18 s.] [online] [1AH]
 9. ACD Perioperačné psychické poruchy / M. Miertová
  In: Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-72-1. - Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015. - Nestr.[28 s.] [1,3AH] [online]
 10. ACD Liečba a ošetrovanie nehojacich sa rán. Bolesť v súvislosti s nehojacou sa ranou / M. Miertová
  In: Nehojace sa rany : vysokoškolská učebnica. - ISBN 978-80-8063-433-9. - Martin : Osveta, 2015. - S. 80-136 [4,59AH]
 11. ACD Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s amyotrofickou laterálnou sklerózou / M. Mierová, M. Tomagová
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. 2. upr. a dopl. vyd.. - ISBN 978-80-8063-457-5. - Martin : Osveta, 2017. - S. 228-238 [1,71AH]
 12. ACD Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Parkinsonovou chorobou / M. Miertová, M. Tomagová
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. 2. upr. a dopl. vyd.. - ISBN 978-80-8063-457-5. - Martin : Osveta, 2017. - S. 238-248 [1,10AH]
 13. ACD Paliatívna ošetrovateľská starotlivosť o pacienta s demenciou / M. Miertová, M. Tomagová
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. 2. upr. a dopl. vyd.. - ISBN 978-80-8063-457-5. - Martin : Osveta, 2017. - S. 249-265 [1,6AH]
 14. ACD Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s amyotrofickou laterálnou sklérozou / M. Miertová, M. Tomagová
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. - ISBN978-80-89544-73-8. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 311-324 [1,065AH]
 15. ACD Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s Parkinsonovou chorobou / M. Miertová, M. Tomagová
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. - ISBN978-80-89544-73-8. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 325-339 [1,10AH]
 16. ACD Paliatívna ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s demenciou / M. Miertová, M. Tomagová
  In: Vybrané kapitoly z paliatívnej ošetrovateľskej starostlivosti : vysokoškolská učebnica. - ISBN978-80-89544-73-8. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 340-360 [1,6AH]
 17. ACD Základné postupy a metódy asepsy / Ľ. Ježová, M. Miertová
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 8-66 [2,5AH] [online]
 18. ACD Telesná teplota / M. Miertová
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 67-89 [1,3AH] [online]
 19. ACD Obväzová technika / A. Ovšonková, M. Miertová
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 223-270 [1,8AH] [online]
 20. ACD Aplikácia injekcií / M. Miertová, A. Ovšonková
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 592-651 [2,9AH] [online]
 21. ADE Držanie diét u adolescentov / M. Miertová
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 3, č. 4 (2012), s. 460-467 [online]
 22. ADE Príčiny predčasného ukončenia kognitívnej rehabilitácie pacienta s demenciou alzheimerovho typu / M. Tomagová... [et al.]
  In: Česká a slovenská psychiatrie. - Roč. 108, č. 6 (2012), s. 311-317
 23. ADE Innovative teaching methods in the professional training of nurses - simulation education / M. Miertová, M. Lepiešová
  In: Mefanet Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 2 (2013), s. 55-60 [online]
 24. ADE Experience with simulation education at the University of the Third Age at JFM CU in Martin / M. Zanovitová ... [et al.]
  In: Mefanet Journal [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2016), s. 5-9 [online]
 25. ADE Cognitive rehabilitation in patients with dementia of the alzheimer type and its impact on activities daily living / M. Tomagová, I. Bóriková, M. Miertová
  In: Journal of Nursing, Social Studies, Public Health and Rehabilitation. - Roč. 4, č. 1-2 (2013), s. 63-74
 26. ADE Vybrané formy rizikového správania u adolescentov / M. Miertová
  In: Profese on line [elektronický zdroj]. - Roč. 7, č. 1 (2014), s. 23-25 [online]
 27. ADF Posudzovanie rizika pádu u hospitalizovaných detí / Anna Ovšonková ... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo. - Roč. 8, č. 2 (2018), s. 58-64
 28. ADF Vybrané aspekty umierania a smútenia / J. Nemcová ... [et al.]
  In: Paliatívna medicína a liečba bolesti [elektronický zdroj]. - Roč. 9, č. 1e (2016), s. e18-e20 [online]
 29. ADF Vybrané aspekty ošetrovania dekubitov / M. Miertová... [et al.]
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 9, č. 2 (2011), s. 10-12
 30. ADF Bolesť súvisiaca s preväzom chronickej rany / M. Miertová, M. Tabaková, D. Fedorová
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 10, č. 4 suppl. (2012), s. 4-6
 31. ADF Niektoré z problémov pacienta s ulcus venosum / M. Miertová, D. Ďurkechová
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 2, č. 3 (2012), s. 113-119 [online]
 32. ADF Stravovacie návyky v kontexte rodiny očami adolescenta / M. Miertová
  In: Ošetrovateľstvo: teória-výskum-vzdelávanie [elektronický zdroj]. - Roč. 1, č. 1 (2011), s. 28-33 [online]
 33. ADF Pacient so syndrómom diabetickej nohy / J. Nemcová... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 12, č. 4 (2014), s. 33-35
 34. ADF Vybrané problémy pacientov so sclerosis multiplex / M. Miertová, M. Kurhajcová
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 11, č. 4, suppl. (2013), s. 9-10
 35. ADF Stravovacie návyky v rodinách adolescentov / M. Miertová, M. Pavlová
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 12, č. 3, suppl. (2014), s. 45-48
 36. ADM Predictive value of the Morse Fall Scale / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 8, č. 1 (2017), s. 588-595
 37. ADM Risk factors of falling in patients with neurological diseases / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Kontakt [elektronický dokument]. - Roč. 20, č. 3 (2018), s. e217-e222 [print]
 38. ADM Kognitívna rehabilitácia u pacientov s miernou kognitívnou poruchou a demenciou v podmienkach denného stacionára - pilotná štúdia / M. Tomagová... [et al.]
  In: Praktický lékař. - Roč. 93, č. 6 (2013), s. 269-275
 39. ADM Vybrané problémy u pacientiek s relaps-remitujúcou formou sclerosis multiplex /
  In: Praktický lékař. - Roč. 97, č. 5 (2017), s. 228-234
 40. ADM Nurses' perspective on procedural pain in children / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Kontakt [elektronický dokument]. - Roč. 19, č. 3 (2017), s. e171-e177
 41. ADM Dimensions of personal dignity of patients with multiple sclerosis: A qualitative narrative / Katarína Žiaková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery [elektronický dokument]. - Roč. 10, č. 1 (2019), s. 993-1004 [online]
 42. ADM Významné rizikové faktory pádu v osobnej anamnéze u hospitalizovaných pacientov s neurologickým ochorením / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 82/115, č. 6 (2019), s. 645-653
 43. ADM Pharmacotherapy as a fall risk factor / Ivana Bóriková ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 9, č. 2 (2018), s. 832-839
 44. ADM Problem of fatigue in patients with multiple sclerosis / M. Miertová ... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 8, č. 2 (2017), s. 610-615
 45. ADM Chosen aspects of quality of life in patients with venous leg ulcers / M. Miertová... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 7, č. 4 (2016), s. 527-533
 46. ADM Stravovací režim adolescentov v maturitnom ročníku / M. Potočiarová, M. Miertová
  In: Ošetřovatelství a porodní asistence [elektronický zdroj]. - Roč. 4, č. 1 (2013), s. 506-512 [online]
 47. ADM Self-care in patients with Parkinson'S disease / M. Miertová... [et al.]
  In: Central European Journal of Nursing and Midwifery. - Roč. 5, č. 2 (2014), s. 54-62
 48. AEC Eating habits - meal frequency consumption in adolescents / M. Miertová
  In: Contemporary issues of nursing education and practice. - ISBN 978-82-7644-415-5. - Stavanger : Stavanger University, 2010. - S. 156-164
 49. AED Sesterské posúdenie potrieb pacienta v neurológii / M. Miertová
  In: Ošetrovateľstvo v neurológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-71-4. - Martin : Portal MEFANET JLF UK, 2014. - Nestr. [19 s.] [online]
 50. AED Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s perzistujúcim vegetatívnym stavom / M. Miertová, A. Ovšonková
  In: Ošetrovateľstvo v neurológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-71-4. - Martin : Portal MEFANET JLF UK, 2014. - Nestr. [14 s.] [online]
 51. AED Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s nervosvalovými ochoreniami / M. Miertová, A. Ovšonková
  In: Ošetrovateľstvo v neurológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-71-4. - Martin : Portal MEFANET JLF UK, 2014. - Nestr. [19 s.] [online]
 52. AED Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s epilepsiou / M. Tomagová, M. Miertová
  In: Ošetrovateľstvo v neurológii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-71-4. - Martin : Portal MEFANET JLF UK, 2014. - Nestr. [9 s.] [online]
 53. AED Vybrané psychické problémy v špeciálnej chirurgii / M. Miertová... [et al.]
  In: Multimediálna e-učebnica Ošetrovateľské postupy v špeciálnej chirurgii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-72-1. - Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015. - Nestr. [10 s.] [online]
 54. AED Nespokojnosť so svojím telom ako rizikový faktor porúch príjmu potravy / M. Miertová... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-00-4. - Martin : UK JLF Ústav ošetrovateľstva, 2011. - S. 247-259 [CD-ROM]
 55. AED Dýchanie / M. Miertová
  In: Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-88-2. - Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015. - S. 90-100 [online]
 56. AED Východiská vzdelávania v ošetrovateľstve v problematike smútenia a trúchlenia / J. Nemcová... [et al.]
  In: Sprevádzanie smútiacich v medzináboženskom a medzikultúrnom kontexte. - ISBN 978-80-968542-6-4. - Martin : Biblická škola, 2015. - S. 119-129
 57. AFC Pohľad študentov ošetrovateľstva na e-learning vo vyučovacom procese / A. Ovšonková... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovateľství 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4862-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 99-109 [CD-ROM]
 58. AFD Skríning rizika pádu u hospitalizovaných pacientov - pilotná štúdia / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Nové trendy v ošetrovateľstve 3. - ISBN 978-80-8082-987-2. - Trnava : Trnavská univerzita, 2016. - S. 67-71
 59. AFD Problémy pacienta s diabetickou ulceráciou / M. Miertová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-88866-61-9. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2009. - S. 93-110 [CD-ROM]
 60. AFD E-learning in the teaching of the subject of neurology and nursing / M. Miertová... [et al.]
  In: Nursing of the 21st century in the process of changes 2013. - ISBN 978-80-558-0421-7. - Nitra : Univerzita Konštantina Filozofa, 2013. - S. 222-225
 61. AFD Experience of simulation education in the professional training of nurses / M. Lepiešová, M. Miertová, I. Farský
  In: Nursing of the 21st century in the process of changes 2013. - ISBN 978-80-558-0421-7. - Nitra : Univerzita Konštantina Filozofa, 2013. - S. 159-164
 62. AFD Strategies of body weight control in relation to eating disorders / M. Zanovitová, M. Miertová
  In: Nursing of the 21st century in the process of changes 2013. - ISBN 978-80-558-0421-7. - Nitra : Univerzita Konštantina Filozofa, 2013. - S. 356-362
 63. AFD Možnosti uplatnenia e-learningu v neurologickom ošetrovateľstve / M. Miertová... [et al.]
  In: Medzinárodná vedecká konferencia : Rodina - zdravie - choroba. - ISBN 978-80-561-0117-9. - Ružomberok : Verbum, 2014. - S. 29-33
 64. AFE Promoting social dignity in patients with Multiple Sclerosis / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: International Scientific Conference Family - Health - Disease. - ISBN 978-83-66007-32-1. - Krakow : Krakowska Akademia im Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2019. - S. 35-35
 65. AFG Skríning rizika pádu u pacientov s neurologickým ochorením / Jaroslav Madleňák, Michaela Miertová, Ivana Bóriková
  In: 8. Studentská vědecká konference : sborník abstraktů z konference. - ISBN 978-80-7464-483-2. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2018. - S. 31-31
 66. AFG Testovanie predikčnej hodnoty Morse Fall Scale / Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Michaela Miertová
  In: Profesionalita v ošetřovatelství [elektronický dokument] : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : 3. - ISBN 978-80-244-5344-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 24-25 [online]
 67. AFG Riziko pádu u hospitalizovaných pacientov s cerebrovaskulárnymi ochoreniami - pilotná štúdia / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovatelství [elektronický dokument] : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : 3. - ISBN 978-80-244-5344-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 60-62 [online]
 68. AFG Analýza rizikových faktorov pádu počas hospitalizácie u pacientov s vybraným neurologickým ochorením / Jaroslav Madleňák, Michaela Miertová, Ivana Bóriková
  In: Sborník příspěvků 11. Liberecké konference nelékařských oborů a 12. Studentské vědecké konference. - ISBN 978-80-7494-494-9. - Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2019. - S. 80-82
 69. AFG "Flabby dignity" an interpretative phenomenological analysis of dignity of women with relapsing-remitting multiple sclerosis / Michaela Miertová, Juraj Čáp, Katarína Žiaková
  In: 4th World Conference on Qualitative Research. - ISBN 978-989-54476-7-1. - [s.l.] : Ludomedia, 2019. - S. 130-132
 70. AFG "I will fight, but I am outsider" / Juraj Čáp ... [et al.]
  In: 4th World Conference on Qualitative Research. - ISBN 978-989-54476-7-1. - [s.l.] : Ludomedia, 2019. - S. 122-124
 71. AFG Telesnosť, identita a integrita ako súčasť dôstojnosti pacienta so sklerózou multiplex / Katarína Žiaková ... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovatelství [elektronický dokument] : sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí : 3. - ISBN 978-80-244-5344-6. - Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2018. - S. 88-90 [online]
 72. AFG Príprava e-učebnice ošetrovateľských techník a zručností / M. Miertová... [et al.]
  In: Profesionalita v ošetřovateľství 2. [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-244-4862-6. - Olomouc : Univerzita Palackého, 2015. - S. 217-218 [CD-ROM]
 73. AFG Kognitívna rehabilitácia u pacientov s demenciou - pilotná štúdia / M. Tomagová, M. Miertová
  In: Ošetřovatelský výzkum a praxe založená na důkazech [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-7464-264-7. - Ostrava : Ostravská univerzita, 2013. - S. 112-113 [online]
 74. AFH Príspevok ošetrovateľstva k hyperkinetickej poruche / M. Miertová ... [et al.]
  In: Celoslovenská vedecká pracovná schôdza "ADHD - liečba a rehabilitácia poruchy" [elektronický zdroj]. - ISBN 80-968685-5-1. - Bratislava : [s.n.], 2003. - Nestr. [1 s.] [CD-ROM]
 75. AFH Skríning rizika pádu podľa Morse Fall Scale v Slovenskej republike / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 20-21 [CD-ROM]
 76. AFH Bezpečnosť dieťaťa počas hospitalizácie / Anna Ovšonková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 13, č. S3 (2018), s. 21-21
 77. AFH Bezpečnosť pacienta - výsledky pádovej štúdie / Ivana Bóriková, Martina Tomagová, Michaela Miertová
  In: Bezpečnosť pacienta. Bezpečnosť zdravotníckeho pracovníka. - ISBN 978-80-570-0363-2. - Topoľčany : Svet zdravia, 2018. - S. 11-11
 78. AFH Stupnica rizika pádu podľa Morse / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 22-23 [CD-ROM]
 79. AFH Stravovacie návyky u stredoškolákov / M. Miertová
  In: Pediatria. - Roč. 6, Suppl. (2011), s. 29
 80. AFH Pády u pacientov s neurologickým ochorením - skríning rizika a intervencie / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Suppl. 2 (2018), s. S2S94-2S94
 81. AFH "Ochabnutá dôstojnosť" - prípad pacientky s diagnózou sclerosis multiplex / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. - Roč. 81/114, č. Suppl. 2 (2018), s. 2S94-2S94
 82. AFH Sociálne faktory ovplyvňujúce dôstojnosť pacientov so sklerózou multiplex / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Zborník z XI. Medzinárodnej vedeckej konferencie pri príležitosti 15. výročia Hospicu Matky Terezy "Význam multiodborovej spolupáce v hsopicovej starostlivosti". - ISBN 978-80-8132-194-8. - Bratislava : Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, 2018. - S. 305-306
 83. AFH Medication and risk of fall / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Nursing of the 21st century in the process of changes 2017. - ISBN 978-80-558-1185-7. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2017. - S. 21-22
 84. AFH Spolupráca pacientov s demenciou počas kognitívnej rehabilitácie / M. Tomagová... [et al.]
  In: Alkoholizmus a drogové závislosti (Protialkoholický obzor). - Roč. 47, suppl. 1 (2012), s. 57
 85. AFH Riziko pádu u hospitalizovaných detí / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 154-156 [CD-ROM]
 86. AFH Riziko pádu v pediatrickej klinickej praxi / A. Ovšonková ... [et al.]
  In: Pediatria. - Roč. 11, S3 (2016), s. 30-31
 87. AFH Zdravotnícki pracovníci a dôstojnosť pacienta so sclerosis multiplex / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník z 12. medzinárodnej vedeckej konferencie, 23.5.2019 Martin. - ISBN 978-80-8187-060-6. - Martin : Jesseniova lekárska fakulta UK, 2019. - S. 156-158
 88. AFH Inovatívne formy vzdelávania v neurologickom ošetrovateľstve / M. Miertová... [et al.]
  In: 46. Galandove dni : Celoslovenská pediatrická konferencia. Supplement. - ISBN 978-80-971836-0-8. - Bratislava : A-medi managment, 2014. - S. 22S
 89. AFH Vek ako rizikový faktor pádu v neurológii / Michaela Miertová ... [et al.]
  In: Zdravotnícke listy. - Roč. 6, č. 1 (2018), s. A6-A7
 90. AFH Riziko pádu u hospitalizovaných pacientov s neurologickým ochorením / M. Miertová ... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a v pôrodnej asistencii. Zborník z vedeckej konferencie [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-8187-028-6. - Martin : JLF UK-Ústav ošetrovateľstva, 2017. - S. 143-144 [CD-ROM]
 91. AFH Problematika pádov - pre vzdelávanie a prax / I. Bóriková ... [et al.]
  In: Quo vadis zdravotníctvo : 3. - ISBN 978-80-555-1869-5. - Prešov : Fakulta zdravotníckych odborov PU, 2017. - S. 15-16
 92. AFH Ošetrovateľstvo v neurológii - príprava e-učebnice / M. Miertová... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve : zborník abstraktov [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-69-1. - Martin : Univerzita Komenského Jesseniova lekárska fakulta, 2014. - S.110-111 [CD-ROM]
 93. BCI Techniky a postupy v ošetrovateľstve [[elektronický zdroj]] : vysokoškolské skriptá. / P. Osacká a kol.
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2007
 94. BCI Vybrané aspekty starostlivosti o zdravie seniorov [elektronický zdroj] : . / M. Zanovitová... [et al.]
  Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015
 95. BCI Basics of nursing presentations [elektronický zdroj] : . / M. Dingová, M. Lepiešová... [et al.]
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2012
 96. BDF Vybrané problémy pacientov s parkinsonovou chorobou / M. Miertová, J. Nemcová, E. Hlinková
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 12, č. 6 (2014), s. 33-36
 97. BDF Detský autizmus / I. Vnučáková ... [et al.]
  In: Sestra. - Roč. 4, č. 2 (2005), s. 41
 98. BDF Vzdelávanie sestier v problematike ošetrovania nehojacich sa rán a pacientov so stómiou / M. Miertová... [et al.]
  In: Revue medicíny v praxi. - Roč. 13, č. 3 (2014), s. 33-34
 99. BEF Some principles of chronic wound management / M. Miertová... [et al.]
  In: Profesionálna príprava sestier : Professional preparation of nurses. - ISBN 978-80-88866-76-3. - Martin : Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine, 2010. - S. 101-107
 100. BEF Problémy pacientov s Parkinsonovou chorobou v domácom prostredí a ich riešenie / M. Miertová
  In: Študijné texty pre študentov Univerzity tretieho veku pri JLF UK v Martine. - ISBN 978-80-89544-87-5. - Martin : JLF UK, 2015. - S. 104-114
 101. BFA Application of e-learning in clinical subject neurology and nursing / M. Miertová... [et al.]
  In: MEFANET 2013 : 7th international conference of Czech and Slovak faculties of medicine. - Brno : Masarykova univerzita, 2013. - S.
 102. BFA Application of simulation methods in senior education / M. Zanovitová... [et al.]
  In: MEFANET 2015 : international conference of Czech and Slovak faculties of medicine and health care sciences of Czech and Slovak faculties of medicine. - Brno : Institute of Biostatistics and Analyses Masaryk University, 2015. - S. 39
 103. BFB Moderné interaktívne prostriedky vo výučbe klinických ošetrovateľských predmetov / I. Farský... [et al.]
  In: SIMSYM 2015 : simulačné sympózium. - Martin : JLFUK, 2015. - Nestr. [1 s.]
 104. DAI Sebaúcta a stravovacie návyky v období adolescencie / M. Miertová ; školiteľ D. Meško
  Martin : [s.n.], 2010
 105. EDJ Kognitívna rehabilitácia ako ošetrovateľská intervencia - literárny prehľad / M. Tomagová... [et al.]
  In: Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj]. - ISBN 978-80-89544-00-4. - Martin : UK JLF Ústav ošetrovateľstva, 2011. - S. 386-395 [CD-ROM]
 106. FAI Ošetrovateľstvo v neurológii [elektronický zdroj] : . / zostavili M. Miertová, E. Kurča, M. Tomagová
  Martin : JLF UK - Portal MEFANET, 2014
 107. FAI Nehojace sa rany / zost. E. Hlinková, J. Nemcová, M. Miertová
  Martin : Osveta, 2015
 108. FAI Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve [elektronický zdroj] : zborník z vedeckej konferencie. / editori M. Miertová, R. Kurucová, I. Bóriková
  Martin : JLF UK Ústav ošetrovateľstva, 2017
 109. FAI Multimediálna vysokoškolská učebnica ošetrovateľských techník a zručností [elektronický zdroj] : . / zost. M. Miertová a kol.
  Martin : Portál JLF UK - MEFANET, 2015
 110. GHG Osobitosti liečby diétoterapia u seniorov [elektronický zdroj] : . / M. Miertová
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2015
 111. GHG Osobitosti liečby - farmakoterapia a diétoterapia u seniorov / M. Miertová... [et al.]
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2015
 112. GHG Osobitosti liečby - rehabilitácia: kondičná LTV, ergoterapia, kompenzačné pomôcky, nácvik sebaopatery [elektronický zdroj] : . / M. Miertová
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2015
 113. GHG Posudzovanie rizika pádu u hospitalizovaného pacienta - prax založená na dôkazoch [elektronický zdroj] : . / I. Bóriková ... [et al.]
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2016
 114. GHG Prevencia pádov v domácom prostredí [elektronický zdroj] : klinické odporúčania pre seniorov a ich opatrovateľov. / I. Bóriková ... [et al.]
  Martin : JLF UK - portál MEFANET, 2016
 115. GHG Vybrané ochorenia nervového systému a ošetrovateľská starostlivosť / M. Miertová
  Martin : JLF UK - Portál MEFANET, 2015
 116. GII Ošetrovateľská starostlivosť o chronické rany / M. Miertová
  In: Naša univerzita. - Roč. 60, č. 1 (2013), s. 29
 117. GII V Británii sme absolvovali simulačnú výučbu v ošetrovateľstve / M. Lepiešová, M. Miertová
  In: Naša univerzita. - Roč. 59, č. 9 (2013), s. 24
 118. GII Skúsenosti s uplatnením simulačnej výučby v ošetrovateľstve na Univerzite v Salforde / M. Miertová, M. Lepiešová
  In: Ošetrovateľstvo a pôrodná asistencia. - Roč. 11, č. 3 (2013), s. 21