Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Postgradual study

PhD Students

Mária Putško,MA
TopicForenzná tafonómia a jej využitie pri určovaní doby smrti
Specializationanthropology, taphonomy, palaeopathology
emailmaria(at)putsko.sk