Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Postgradual study

PhD Students

MUDr. Mária Marcinková
TopicSúdobé poznatky humánnej antropológie a ich implikácie do forenzných vied
Specializationanthropology
emailmarcinkova.mar(at)gmail.com
Mária Putško,MA
TopicForenzná tafonómia a jej využitie pri určovaní doby smrti
Specializationanthropology, taphonomy, palaeopathology
emailmaria(at)putsko.sk