Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

Monika Lettrichová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
sekretárka, sekretár
Telephone
043/2633 716
VoIP
41716

MUDr. Igor Malachovský, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

MUDr. Katarína Mikušková, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Telephone
043/2633 716
VoIP
41716
Publications

MUDr. Adriána Petrášová, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MDDr. Filip Planeta

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Publications

MUDr. Tomáš Siebert, PhD.

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

MDDr. Michaela Smatanová

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
Publications

MDDr. Ján Staško

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie
Publications

MDDr. Barbora Stenchláková

Jesseniova lekárska fakulta UK, Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie