Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
docent vysokej školy, univerzity

Mgr. Dagmar Batková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
sekretárka, sekretár
043/4203616
724

MUDr. Adam Krkoška

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Daniel Lozan

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Jakub Soršák

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
doctor

MUDr. Ján Sýkora

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Martin Števík, PhD.

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Zuzana Trabalková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Veronika Vajdová

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

MUDr. Štefánia Vetešková

Comenius University in Bratislava, Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec
[1] 2