Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Staff

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 749

MUDr. Miroslava Brndiarová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Peter Ďurdík, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203258
043/4203254

MUDr. Anna Ďurdíková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

doc. MUDr. Zuzana Havlíčeková, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
docent vysokej školy, univerzity
043/4132 450

doc. MUDr. Ľubica Jakušová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
docent vysokej školy, univerzity
043/4132 450

prof. Mgr. MUDr. Miloš Jeseňák, PhD., MBA

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 959

doc. MUDr. Miriam Kuricová, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
docent vysokej školy, univerzity

MUDr. Ján Mikler, PhD.

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Stanislava Suroviaková

Univerzita Komenského v Bratislave, Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
[1] 2