Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Notice

dníctvom internetovej stránky amboss a to v období od 6. novembra 2023 do 31. januára 2024. Registrácia a prihlasovanie sa bude realizovať priamo použitím vášho univerzitného loginu (@uniba.sk, príp. @jfmed.uniba.sk alebo @unm.sk).

Podrobnosti o možnostiach, ktoré platforma poskytuje, boli prezentované na webinároch, z ktorých sú k dispozícii záznamy:

 


</output>

Study rooms in the AIC building are open from 7:00 a.m. until 11:00 p.m. until the end of the examination period (until 30.6.2024). 
From 22:00 - 23:00 only the exit from the building is accessible, please leave the building.