Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Photo gallery

Slávnostná imatrikulácia zahraničných študentov v akademickom roku 2019/2020

foto Uhrín