Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Audiovisual centre

(copy 1)

  1. BFB Moderné interaktívne prostriedky vo výučbe klinických ošetrovateľských predmetov / I. Farský... [et al.]
    In: SIMSYM 2015 : simulačné sympózium. - Martin : JLFUK, 2015. - Nestr. [1 s.]