Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Petra Parvanovová

5.dLKFB

Ústav lekárskej biochémie

asistent vysokej školy