Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

prof. RNDr. Ján Lehotský, DrSc.

Ústav lekárskej biochémie

profesor vysokoškolský, univerzitný

043/2633 442