Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Ivana Šimerová

Úsek tajomníka - dekanát, Referát podnikateľskej činnosti
referent v administratíve, i. n.
043/2633 104
41324

Nina Šimičáková

Agreement

MUDr. Tomáš Šimurda, PhD.

Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Martin Škamla

3.dVN/x

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
First page Previous page ... 79 80 [81] 82 83 ... Next page Last page