Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Branislav Šlenker

Agreement

Viera Šlepcová

Ústav farmakológie
sekretárka, sekretár
043/2633 819

MUDr. Marta Šošková

Agreement

MUDr. Barbora Špaková, PhD.

Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy

Andrej Štefák

Agreement

Jaroslav Štefanides

Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
vodič osobného automobilu
043/2633 131

Emília Štefanidesová

Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638

Mgr. Radka Štefanidesová

Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 608
First page Previous page ... 81 82 [83] 84 85 ... Next page Last page