Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Vladimír Svitek, PhD.

Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent

Janka Sýkorová

Office of the Vice-dean for international relations, JFMed International relations office
referent v administratíve, i. n.
043/2633 117

Mária Sýkorová

Ústav telesnej výchovy
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

Agreement

Ing. Daniela Šarkanová

Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin, Referát pre vedecko-výskumnú činnosť
referent v administratíve, i. n.

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

Katharina Maria Šebáková

Agreement

Ing. Dagmar Šebová

Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový
First page Previous page ... 78 79 [80] 81 82 ... Next page Last page