Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Richard Sivulič

2.dPAS

MUDr. Miroslav Slezák, PhD.

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Božena Slezáková

Ústav patologickej anatómie
sekretárka, sekretár
043/2633 727

Martina Slezáková

Klinika pneumológie a ftizeológie
sekretárka, sekretár
043/4133 950

MDDr. Ladislava Slobodníková

Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity
First page Previous page ... 65 66 [67] 68 69 ... Next page Last page