Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Alexander Savka

1.dVN/x

MUDr. Eva Sedlatá Jurásková, Ph.D.

Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Jana Sendreyová

Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ

Miroslava Serdelová

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
sekretárka, sekretár
043/4133 985

Mgr. Jana Simonidesová

Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.

prof. MUDr. Štefan Sivák, PhD.

Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin
prodekan fakulty
First page Previous page ... 64 65 [66] 67 68 ... Next page Last page