Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Petra Parvanovová

Ústav lekárskej biochémie
asistent vysokej školy

Jarmila Pašková

Department of Physiology
pomocník a upratovač v kancelárii

Kevin Ľuboslav Patráš

Agreement

MUDr. Andrii Pauk

Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy

Bc. Tereza Pavlišová

Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.

Natália Pažitná

Akademická knižnica a audio.stredisko
pomocník a upratovač
First page Previous page ... 63 64 [65] 66 67 ... Next page Last page