Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Terézia Pribulová, PhD.

Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Juliana Prindešová Bušíková, PhD.

Klinika prac.lekárstva a toxikol.
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Jarmila Procházková, CSc.

Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
profesor vysokoškolský, univerzitný

MUDr. Marek Pršo, PhD.

Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. RNDr. Peter Račay, PhD.

Ústav lekárskej biochémie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 443

Ing. Lucia Ráheľová

Martinské centrum pre biomedicínu
referent v administratíve i.n.
043/2633 698

Mgr. Jarmila Rechtoríková

Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 209

Petra Reichlová

Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp
First page Previous page ... 61 62 [63] 64 65 ... Next page Last page