Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

Iveta Jandušíková

Klinika otorinolaryn.a chir.hl.a krku
sekretárka, sekretár
043/4132 532

MUDr. Martina Jandzíková

Agreement

MUDr. Ján Janík, PhD.

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Leonard Janík

Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Technik zdrav. a zubnej protetiky i.n.
043/2633 491

doc. MUDr. Martin Janík, PhD.

Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty

Bibiána Janíková

Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky, Referát autodopravy
referent v administratíve, i. n.
043/2633 105
First page Previous page ... 29 30 [31] 32 33 ... Next page Last page