Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

Ing. Alena Hulejová

Simulačné výučbové centrum
sekretárka, sekretár
043/2633 205

MVDr. Sandra Hurta Csizmár, PhD.

Ústav anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Tatiana Hurtová, PhD., MSc.

Klinika infektológie a cestovnej medicín
odborný asistent,vysokej školy

Ing. Anton Hutko

Ústav informačných technológií
programátor informačných systémov
043/2633 217
0903 304 080

MDDr. Daniel Hvizdoš

Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity
First page Previous page ... 26 27 [28] 29 30 ... Next page Last page