Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

Mgr. Katarína Bačé

Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 210

MDDr. Martin Bačinský

Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Jana Bajaj

1.dVN

Dana Balková

Ústav ošetrovateľstva
sekretárka, sekretár
043/2633 418
First page Previous page 1 2 [3] 4 5 ... Next page Last page