Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Marek Adámik, PhD.

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Martina Adamjáková

Úsek prodekana pre rozvoj fakulty, Referát pre rozvoj fakulty
referent v administratíve, i. n.
043/2633 328

MUDr. Sohaib Mukhtar Agouba

1.dVN/x

MUDr. Abdulla Al Hakim

3.dCH/x

MUDr. Jozef Almási, PhD., MPH

Ortopedická klinika
výskumný pracovník

Eva Andrisová

Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v, Referát pre doktorandské štúdium
referent v administratíve, i. n.
043/2633 326

Ing. Tomáš Antoš

Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 208

Ing. Eva Antošová

Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie
[1] 2 3 ... Next page Last page