Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Alena Korenčíková

1.dLKFB/x

Jana Košová

Vysokoškolský internát
chyžná

Alena Košťaliková

Klinika prac.lekárstva a toxikol.
sekretárka, sekretár
043/4132 836

RNDr. Petra Košútová, PhD.

Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 473

Ing. Igor Kovačka

Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie investičnej výstavby a majetku
stavebný inžinier investičný
432633111

Renáta Kováčová

Ústav patologickej anatómie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
First page Previous page ... 35 36 [37] 38 39 ... Next page Last page