Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Šimon Číčel

Agreement

Viera Čierna

Urologická klinika
sekretárka, sekretár

Ing. Miloslav Čutka

Ústav informačných technológií
vedúci výpočtového strediska
043/2633 216

Mgr. Gabriela Dabenini

Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník
043/2633 558
043/2633 824

Bc. Lucia Daniková

Gynekologicko-pôrodnícka klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 703
043/4203 655

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4134 185

doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 824
B2 440
First page Previous page ... 9 10 [11] 12 13 ... Next page Last page