Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

Martin Piroh

Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
opravár vodovodného zariadenia

MDDr. Kristína Pitáková

Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Ivana Plameňová, PhD., MBA

Klinika hematológie a transfuziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MDDr. Filip Planeta

Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Peter Pleško

Vysokoškolský internát
vrátnik

Ing. Paula Plešková

Vysokoškolský internát
vedúci prevádzky veľkého ubytovacieho za
043/2633 502

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Simulačné výučbové centrum
riadiaci pracovník vo výchove a vzdeláva
043/2633 635

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 635
First page Previous page ... 59 60 [61] 62 63 ... Next page Last page