Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Ján Červeň, MPH

Klinika pneumológie a ftizeológie
vedecký a výskumný zamestnanec

Ing. Andrea Červenáková

Vysokoškolský internát
účtovník všeobecný
043/2633 507

MUDr. Šimon Číčel

Agreement

Viera Čierna

Urologická klinika
sekretárka, sekretár

Zuzana Činčurová

Agreement

Ing. Miloslav Čutka

Ústav informačných technológií
vedúci výpočtového strediska
043/2633 216

Mgr. Gabriela Dabenini

Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník
043/2633 558
043/2633 824
First page Previous page ... 10 11 [12] 13 14 ... Next page Last page