Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Marek Vojtko

1.dVN

MUDr. Marek Vojtko

Agreement

MUDr. Martin Vojtko

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MUDr. Jarmila Vojtková, PhD.

Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

RNDr. Jana Vojtová, PhD.

Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

Renáta Vojtylová

Úsek tajomníka - dekanát, Referát personálnej práce
Administratívny pracovník v oblasti ľuds
First page Previous page ... 88 89 [90] 91 92 ... Next page Last page