Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH

Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 440

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD., MPH

Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 622

Ing. Jana Pedanová

Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 204

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.
043/2633 653

Vladimír Petráš

Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
Elektortechnik a energetik i.n.
043/2633 457

MUDr. Adriána Petrášová, PhD.

Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 64 65 [66] 67 68 ... Next page Last page