Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH

Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 440

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD., MPH

Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 622

Ing. Jana Pedanová

Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 204

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.
043/2633 653
First page Previous page ... 63 64 [65] 66 67 ... Next page Last page