Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Blažej Palkoci, PhD.

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Petra Parvanovová

Ústav lekárskej biochémie
asistent vysokej školy

Jarmila Pašková

Department of Physiology
pomocník a upratovač v kancelárii

Kevin Ľuboslav Patráš

Agreement

MUDr. Andrii Pauk

Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy

Bc. Tereza Pavlišová

Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.

Natália Pažitná

Akademická knižnica a audio.stredisko
pomocník a upratovač
First page Previous page ... 62 63 [64] 65 66 ... Next page Last page