Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

Ján Nezdoba

Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
záhradník a pestovateľ záhradných plodín

Mgr. Katarína Nezdobová

Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 122

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

Klinika detskej anesteziol. a intenzív.m
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 359

prof. MUDr. Gabriela Nosáľová, DrSc.

Agreement

Mgr. Simona Nováčiková

Vysokoškolský internát
účtovník všeobecný
First page Previous page ... 59 60 [61] 62 63 ... Next page Last page