Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.

Agreement

Ing. Bc. Martin Petráš, PhD.

Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.
043/2633 653

Vladimír Petráš

Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
Elektortechnik a energetik i.n.
043/2633 457

MUDr. Adriána Petrášová, PhD.

Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Ingrid Petríková

Ústav mikrobiológie a imunológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 605

MUDr. Otília Petrovičová, PhD.

Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Miroslav Pindura

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec
First page Previous page ... 58 59 [60] 61 62 ... Next page Last page