Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

Bc. Tereza Pavlišová

Martinské centrum pre biomedicínu
odborný pracovník v zdravotníctve i.n.

Natália Pažitná

Akademická knižnica a audio.stredisko
pomocník a upratovač

prof. MUDr. Martin Péč, PhD., MPH

Ústav lekárskej biológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 440

MUDr. Martin Jozef Péč

I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Renata Péčová, PhD., MPH

Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 622

Ing. Jana Pedanová

Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie
043/2633 204
First page Previous page ... 57 58 [59] 60 61 ... Next page Last page