Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

Ján Nezdoba

Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
záhradník a pestovateľ záhradných plodín

Mgr. Katarína Nezdobová

Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 122

doc. MUDr. Slavomír Nosáľ, PhD.

Klinika detskej anesteziol. a intenzív.m
docent vysokej školy, univerzity
043/4203 359

Mgr. Simona Nováčiková

Vysokoškolský internát
účtovník všeobecný

Mgr. Zuzana Novákiová

1.dLKFB

MUDr. Peter Novodvorský, PhD.

I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 57 58 [59] 60 61 ... Next page Last page