Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Miloslav Mišánik

Agreement

Ing. Ivana Mišíková

Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník

Miroslava Mizerová

Klinika anesteziológie e intenzívnej med
sekretárka, sekretár
043/4135 001

prof. MUDr. Marián Mokáň, DrSc., FRCP Edi

I. interná klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4220 261

prof. MUDr. Daniela Mokrá, PhD.

Department of Physiology
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 404
043/2633 454
043/4326 334

prof. MUDr. Mgr. Juraj Mokrý, PhD.

Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť
prodekan fakulty
First page Previous page ... 56 57 [58] 59 60 ... Next page Last page