Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

MUDr. Peter Mikolajčík, PhD.

Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Silvia Mikolajčíková, PhD.

Agreement

MUDr. Silvia Mikolajčíková, PhD.

Agreement

Mgr. Veronika Mikušíková

Akademická knižnica a audio.stredisko
knihovník
043/2633 521, 043/2633 509

Elena Mikušová

Klinika detskej anesteziol. a intenzív.m
sekretárka, sekretár
043/4203 419

MUDr. Miloslav Mišánik

2.dCH
First page Previous page ... 55 56 [57] 58 59 ... Next page Last page