Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Staff

Ing. Tomáš Antoš

Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 208

Ing. Eva Antošová

Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie

MDDr. Michal Augustín

2.dZLE/x

MDDr. Michal Augustín

Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Iveta Avramová

Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii
First page Previous page 1 [2] 3 4 ... Next page Last page