Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Jaroslav Madleňák

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dOSE

Michal Machaj

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Ekonomické oddelenie, Referát pre styk so štátnou pokladnicou
referent účtovníctva, financovania, rozp

Milada Majerčíková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
chyžná

MUDr. Alžbeta Majtanová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Alžbeta Majtanová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPD

MUDr. Pavel Makovický, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Frederika Malá

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Igor Malachovský, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 357

MUDr. Marek Malík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent
First page Previous page ... 48 49 [50] 51 52 ... Next page Last page