Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University in Bratislava

Contact

MUDr. Tomáš Balhárek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Petra Balhárková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika prac.lekárstva a toxikol.
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Dana Balková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
sekretárka, sekretár
043/2633 418

Mgr. Renáta Balková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Alexandra Ballóová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dFA

MUDr. Anna Ballová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dDV

MUDr. Jana Ballová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNEUR

MUDr. Jana Ballová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Peter Bánovčin, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Interná klinika gastroenterologická
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Peter Bánovčin, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 749
First page Previous page 1 2 [3] 4 5 ... Next page Last page