Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Šimon Číčel

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Viera Čierna

Jessenius\ Faculty of Medicine, Urologická klinika
sekretárka, sekretár

Mgr. Miroslav Čovan, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav cudzích jazykov
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 215

Ing. Miloslav Čutka

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav informačných technológií
vedúci výpočtového strediska
043/2633 216

Mgr. Gabriela Dabenini

Jessenius\ Faculty of Medicine, Biobanka pre nádorové a zried.ochorenia
odborný administratívny pracovník
043/2633 558
043/2633 824

Bc. Lucia Daniková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 703
043/4203 655

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Gynekologicko-pôrodnícka klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4134 185

doc. RNDr. Zuzana Danková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 824
B2 440
First page Previous page ... 9 10 [11] 12 13 ... Next page Last page