Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Tomáš Strachan, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Petra Strachilová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
referent v administratíve, i. n.
043/2633 207

prof. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav súdneho lekárstva a med. expertíz
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 767

MUDr. Juraj Strecha, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Bianca Strenáčiková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dCH/x

Ing. Ján Strnádel, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

Viera Struháriková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 723

MUDr. Martin Sučík

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVN

MDDr. Katarína Sudzinová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Pavlína Suchá

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dPD
First page Previous page ... 71 72 [73] 74 75 ... Next page Last page