Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

prof. MUDr. Lukáš Plank, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej anatómie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 753

Peter Pleško

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik

Ing. Paula Plešková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
účtovník všeobecný
043/2633 502

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Simulačné výučbové centrum
riadiaci pracovník vo výchove a vzdeláva
043/2633 635

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 635

MUDr. Lenka Plicová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dLKFB/x

Mgr. Lucia Podolinská

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dOSE

MUDr. Vladimír Podušel

Jessenius\ Faculty of Medicine,
5.dVN/x

prof. MUDr. Kamil Pohlodek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

RNDr. Michal Pokusa, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
First page Previous page ... 66 67 [68] 69 70 ... Next page Last page