Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Peter Pleško

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik

Ing. Paula Plešková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
účtovník všeobecný
043/2633 502

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Simulačné výučbové centrum
riadiaci pracovník vo výchove a vzdeláva
043/2633 635

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 635

MUDr. Lenka Plicová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB/x

Mgr. Lucia Podolinská

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dOSE

MUDr. Vladimír Podušel

Jessenius\ Faculty of Medicine,
6.dVN/x

RNDr. Michal Pokusa, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Hubert Poláček, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika nukleárnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Gabriela Polášeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii
First page Previous page ... 66 67 [68] 69 70 ... Next page Last page