Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Andrea Petrovičová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Otília Petrovičová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detí a dorastu
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Bc. Mária Pindešová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Miroslav Pindura

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
vedecký a výskumný zamestanec

MDDr. Kristína Pitáková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Mgr. Ivana Pittnerová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 
043/2633 206

MUDr. Renáta Pizurová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MDDr. Filip Planeta

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity
First page Previous page ... 65 66 [67] 68 69 ... Next page Last page