Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MDDr. Filip Planeta

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

Peter Pleško

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
vrátnik

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Simulačné výučbové centrum
riadiaci pracovník vo výchove a vzdeláva
043/2633 635

prof. MUDr. Jana Plevková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 635

MUDr. Lenka Plicová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB/x

Mgr. Lucia Podolinská

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dOSE

MUDr. Vladimír Podušel

Jessenius\ Faculty of Medicine,
6.dVN/x

RNDr. Michal Pokusa, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

MUDr. Hubert Poláček, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika nukleárnej medicíny
odborný asistent vysokej školy, univerzi

Gabriela Polášeková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii
First page Previous page ... 65 66 [67] 68 69 ... Next page Last page