Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

RNDr. Martina Knoško Brožová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

MUDr. Ivan Kocan, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika pneumológie a ftizeológie
odborný asistent vysokej školy
043/4203 589

Eva Kohútová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biológie
sekretárka, sekretár
043/2633 408

prof. MUDr. Branislav Kolarovszki, PhD., MBA

Jessenius\ Faculty of Medicine, Neurochirurgická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4203 643

doc. RNDr. Martin Kolísek, Dr.rer.nat.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

RNDr. Maroš Kolomazník, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 473

MUDr. Jana Kompaníková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav mikrobiológie a imunológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 636

MUDr. Milena Konarska

Jessenius\ Faculty of Medicine,
4.dNPF/x
First page Previous page ... 35 36 [37] 38 39 ... Next page Last page