Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Juraj Strecha, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

MUDr. Bianca Strenáčiková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dCH/x

Ing. Ján Strnádel, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

Viera Struháriková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Psychiatrická klinika
sekretárka, sekretár
043/2633 723

MUDr. Martin Sučík

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVN

MUDr. Martin Sučík

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MDDr. Katarína Sudzinová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
asistent vysokej školy, univerzity

MUDr. Pavlína Suchá

Jessenius\ Faculty of Medicine,
3.dPD

MUDr. Pavlína Suchá

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Matej Súkeník

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ
First page Previous page ... 76 77 [78] 79 80 ... Next page Last page