Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Lenka Špidusová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Jaroslav Štefanides

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
vodič osobného automobilu
043/2633 131

Emília Štefanidesová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrálny zverinec
chovateľ a ošetrovateľ zvierat, i. n.
043/2633 638

Mgr. Radka Štefanidesová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 608

Mgr. Eliška Štefanová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 633

MUDr. Mgr. Monika Štefanová, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dARES/x

MUDr. Mgr. Monika Štefanová, PhD., MPH

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Mgr. Eva Štermenská

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 223

MUDr. Martin Števík, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 83 84 [85] 86 87 ... Next page Last page