Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Kamila Štrbová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
zdravotnícky zamestnanec odborný, zdravo
043/2633 642

MUDr. Jakub Šulov

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPD

Milan Šulov

Jessenius\ Faculty of Medicine, Akademická knižnica a audio.stredisko, Audiovizuálne stredisko
fotograf, i. n.
043/2633 411

MUDr. Ľudovít Šutarík, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, I. interná klinika
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/4203 574

MUDr. Adam Švec, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika všeobecnej, viscerálnej a transplantačnej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prod. pre doktorand.štúd.a ďalšie v
prodekan fakulty

prof. MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Urologická klinika
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/4133 034

MUDr. Ján Švihra, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Urologická klinika
odborný asistent

prof. MUDr. Viera Švihrová, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
profesor vysokoškolský, univerzitný
043/2633 628
First page Previous page ... 81 82 [83] 84 85 ... Next page Last page