Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Vladimír Tancoš, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

prof. MUDr. Miloš Tatár, CSc.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav patologickej fyziológie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 641

Mgr. Mária Tatarková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
vedecký (výskumný a vývojový) zamestnane
043/2633 593

doc. Ing. Zuzana Tatarková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav lekárskej biochémie
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 470

Soňa Timková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav histológie a embryológie
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Eva Tišliarová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre pedagogickú činnosť, Študijné oddelenie
referent v administratíve, i. n.
043/2633 121

PhDr. Marta Tkáčová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 634

MUDr. Katarína Tobiášová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPAS

MUDr. Katarína Tobiášová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

doc. Mgr. Martina Tomagová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav ošetrovateľstva
docent vysokej školy, univerzity
043/2633 433
First page Previous page ... 81 82 [83] 84 85 ... Next page Last page