Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Mgr. Alžbeta Šišková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Martin Škamla

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dVN/x

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec

Mgr. Zuzana Škodová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 467

Mgr. Henrieta Škovierová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
043/2633 904

MUDr. Branislav Šlenker

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPD

MUDr. Branislav Šlenker

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Viera Šlepcová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
sekretárka, sekretár
043/2633 819

Mgr. Lenka Šluchová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie

Mgr. Jakub Šofranko

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB
First page Previous page ... 80 81 [82] 83 84 ... Next page Last page