Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Pavol Sýkora

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
pomocný robotník, i. n.

Janka Sýkorová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Office of the Vice-dean for international relations, JFMed International relations office
referent v administratíve, i. n.
043/2633 117

Mária Sýkorová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie prevádzky
pomocník a upratovač v kancelárii

Ing. Daniela Šarkanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Centrum vedy, výskumu a vývoja
odborný administratívny zamestnanec, i. 

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee

Tereza Ščurová

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Katharina Maria Šebáková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Dagmar Šebová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddelenie učtárne, Referát mzdovej učtárne
účtovník mzdový

Mgr. Stanislava Šebová Mrvečková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav anatómie
sekretárka, sekretár
043/2633 403

Mgr. Dana Šefranková

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika stomat. a maxilofac.chirurgie
Employee
First page Previous page ... 80 81 [82] 83 84 ... Next page Last page