Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

Jarmila Svitačová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
pomocník a upratovač, i. n.
043/2633 604

MUDr. Vladimír Svitek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent

MUDr. Ján Sýkora, Ph.D.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Rádiologická klinika
vedecký a výskumný zamestnanec

Pavol Sýkora

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
pomocný robotník

Janka Sýkorová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Office of the Vice-dean for international relations, JFMed International relations office
referent v administratíve, i. n.
043/2633 117

Mária Sýkorová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav telesnej výchovy
pomocník a upratovač v kancelárii

doc. MUDr. Jarmila Szilasiová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Ing. Daniela Šarkanová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek prodekana pre vedecko-výskumnú čin, Referát pre vedecko-výskumnú činnosť
referent v administratíve, i. n.

Ing. Miroslava Šarlinová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
vedecký/výskumný a vývojový/ zamestnanec
First page Previous page ... 78 79 [80] 81 82 ... Next page Last page