Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

MUDr. Pavlína Suchá

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dPD

MUDr. Pavlína Suchá

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

MUDr. Matej Súkeník

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika anesteziológie e intenzívnej med
asistent, vyskoškoslký učiteľ

Monika Surovčíková

Jessenius\ Faculty of Medicine,
Agreement

Jarmila Svitačová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav verejného zdravotníctva
pomocník a upratovač, i. n.
043/2633 604

MUDr. Vladimír Svitek, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika hrudníkovej chirurgie
odborný asistent

Pavol Sýkora

Jessenius\ Faculty of Medicine, Vysokoškolský internát
pomocný robotník

Janka Sýkorová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Office of the Vice-dean for international relations, JFMed International relations office
referent v administratíve, i. n.
043/2633 117
First page Previous page ... 78 79 [80] 81 82 ... Next page Last page