Jessenius Faculty of Medicine
in Martin
Comenius University Bratislava

Contact

RNDr. Mária Škereňová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Martinské centrum pre biomedicínu
Employee

Mgr. Zuzana Škodová, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav pôrodnej asistencie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
043/2633 467

MUDr. Branislav Šlenker

Jessenius\ Faculty of Medicine,
1.dPD

Viera Šlepcová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Ústav farmakológie
sekretárka, sekretár
043/2633 819

Mgr. Lenka Šluchová

Jessenius\ Faculty of Medicine, Úsek tajomníka - dekanát, Oddlenie verejného obstarávania, investičnej výstavby a majetku, Oddelenie verejného obstrávania
referent pre verejné obstarávanie

Mgr. Jakub Šofranko

Jessenius\ Faculty of Medicine,
2.dLKFB

MUDr. Barbora Špaková, PhD.

Jessenius\ Faculty of Medicine, Klinika detskej chirurgie
odborný asistent vysokej školy, univerzi
First page Previous page ... 78 79 [80] 81 82 ... Next page Last page